29.06.2021

3 izzivi digitalne preobrazbe, s katerimi se soočajo gradbena podjetja

Digitalna preobrazba je bila v zadnjih letih ključna naložba za številna podjetja. Pandemija je ta trend le še pospešila. Ta naraščajoči trend lahko opazimo tudi v gradbeni industriji. Raziskava AGC of America in Sage Construction je pokazala, da je skoraj polovica gradbenih podjetij načrtovala povečanje naložb v zadnjih dveh letih.

Digitalna preobrazba v gradbeništvu je še pomembnejša, saj tehnologija lahko pomaga zapolniti vrzel zaradi pomanjkanja delovne sile in poveča operativno učinkovitost.

Kljub temu da se vodstva v podjetjih v celoti zavedajo prednosti digitalizacije, težko uresničujejo načrte digitalne preobrazbe. Posledično lahko zaostajajo za bolj inovativnimi in naprednimi konkurenti.

Tu so trije najpogostejši izzivi, s katerimi se soočajo gradbena podjetja, ko se podajo na pot digitalne preobrazbe.

Načrti za upravljanje podatkov pred začetkom projektov digitalne preobrazbe pogosto manjkajo

Vsak dober načrt digitalne preobrazbe bo povzročil zbiranje nekaterih oblik podatkov, gradbena podjetja pa se ne razlikujejo. Količina podatkov, ki so jih zbrale samo korporacije, naj bi do konca leta dosegla 44 zetabajtov. Težava je v tem, da medtem ko gradbena podjetja zbirajo pomembne podatke o poslovanju, je velika količina teh podatkov zapravljena. To je neposredna posledica pomanjkanja integracije med različnimi uporabljenimi aplikacijami. To lahko poslabša vrzel med obstoječimi silosi za podatke.

Dobre prakse upravljanja podatkov lahko gradbenim podjetjem pomagajo, da se rešijo silosa in olajšajo sodelovanje med različnimi poslovnimi disciplinami. Te prakse bi bilo treba izvesti, preden se lotimo projekta digitalne preobrazbe, da bi kar najbolje izkoristili naložbo.

Optimizacija med oddelki je pogosto nedosledna

Gradbena podjetja so zelo počasna pri sprejemanju novih tehnologij in zaradi neizkoriščenega potenciala pogosto veljajo za veliko poslovno priložnost za ponudnike tehnologij. Posledično so ponudniki razvili visoko specializirane izvedbe uveljavljenih tehnologij, da bi gradbena podjetja premamili k naložbam. Vendar podjetja, ki te tehnologije uporabljajo, pogosto ugotovijo, da čeprav te tehnologije delujejo ločeno, pogosto lahko povzročijo zmedo in nedoslednosti pri delu med oddelki.

Velika večina gradbenih projektov zahteva sodelovanje z različnimi oddelki, od katerih ima vsak lahko svojo tehnologijo, optimizirano za njihov poseben primer uporabe. Ta razlika lahko vodi do nadaljnje neučinkovitosti in zmanjša navdušenje nad prihodnjimi digitalnimi projekti. Medtem ko morajo podjetja vlagati v projekte digitalne preobrazbe, morajo imeti celostni pogled na svoje poslovanje in dosledno izvajati tehnologije v vseh oddelkih.

Delavci se lahko upirajo učenju novih veščin

Uvajanje novih procesov in uvajanje novih tehnologij v katero koli podjetje je lahko uspešno le, če so zaposleni dobro vključeni v projekt. To je lahko še posebej zahtevno v gradbeni industriji, ki je v večji meri odvisna od starajoče se delovne sile v primerjavi z drugimi panogami. Če tega ne bi naredili, bi lahko privedlo do zmanjšane morale zaposlenih, neučinkovite uporabe novih sistemov in povečane človeške napake zaradi nepravilne uporabe novih sistemov.

KAKO UČINKOVITO VSTOPITI NA DIGITALNO TRANSFORMACIJSKO POTOVANJE

Zgoraj navedeni izzivi lahko včasih zaustavijo napredek pri digitalni preobrazbi podjetja. Vendar pa lahko vodstvo sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi, da bodo še naprej pred konkurenco in bodo sledili zahtevam strank. Tu so trije nasveti, ki jih morajo gradbena podjetja upoštevati za uspešen začetek digitalne preobrazbe.

Vlagajte v dosledno izobraževanje in usposabljanje med oddelki

Uvajanje novih tehnologij, zlasti tistih, ki jih delavci ne poznajo, je lahko glavni vir stresa na delovnem mestu. Delavci, ki ne poznajo novo uvedenih digitalnih sistemov, jih redkeje uporabljajo in pogosteje delajo napake. Podjetja lahko te težave preventivno rešijo tako, da vsakemu zaposlenemu omogočijo usposabljanje.

To usposabljanje bi bilo treba izvajati tako, da ga bodo delavci lahko uporabili in razumeli. Izobraževanje, ki ga opravimo digitalno, voditeljem podjetij omogoča tudi, da zagotovijo, da je izobraževanje dosledno in učinkovito v različnih poslovnih oddelkih.

Učinkovito kombinirajte novo tehnologijo z obstoječimi procesi dela

Digitalizacija se pogosto znajde v določenih poslovnih procesih, preden postane popoln projekt digitalne preobrazbe. Na primer, kadrovske in tržne procese, ki jih je lažje avtomatizirati, je mogoče digitalizirati prej, nove varnostne sisteme na gradbišču pa uvesti pozneje. Pomembno je zagotoviti, da ti sistemi ne delujejo ločeno in da so podatki, ki jih zbere in uporablja vsako poslovno področje, na voljo vsem za sodelovanje in pregled. To preprečuje nastanek informacijskih silosov in vodstvu olajša oceno enotnega in integriranega tehnološkega sklopa za nadaljnje inovacije v prihodnosti.

Vzpostavite dvosmerne komunikacijske kanale s svojimi delavci

Digitalna preobrazba lahko podjetjem ponudi priložnost za izboljšanje poslovanja, povečanje prihodkov in zmanjšanje stroškov. Zagotavljanje, da zaposleni v celoti zaostajajo za preobrazbo, je lahko izziv. Nedavno poročilo je pokazalo, da se skoraj dvema tretjinama vodilnih v podjetjih zdi upravljanje kulturnih in organizacijskih sprememb večji izziv kot obvladovanje tehnoloških sprememb na poti digitalne preobrazbe.

Konkretni pomisleki, ki jih imajo zaposleni zaradi katere koli nove tehnologije, so odvisni od njihove posamezne situacije. Zato je bistvenega pomena, da podjetja vzpostavijo komunikacijske kanale, ki zaposlenim omogočajo, da izrazijo svoje pomisleke in omogočijo vodjem, da sporočijo prednosti sprememb(e). Zaradi redne komunikacije z zaposlenimi se počutijo cenjene in veliko bolj verjetno bodo sprejeli spremembe v svojih delovnih navadah.

Če se te strategije digitalne preobrazbe dobro izvajajo, lahko rešijo težave, ki jih povzročajo procesi staranja in pomanjkanje delovne sile. Konec koncev uvajanje tehnologije v tradicionalne gradbene postopke podjetjem omogoča, da zmanjšajo svojo odvisnost od vedno številčnejše delovne sile, izboljšajo varnost in povečajo operativno učinkovitost.

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060