12.09.2022

Izboljšajte komunikacijo v gradbeništvu z integrirano programsko opremo za videokonference

Gradbena industrija se že dolgo sooča s krizo komunikacije – krizo, ki jo je še bolj zaostrilo globalno zaprtje, zaradi katerega so morale projektne skupine delovati na daljavo.

Prepogosto je komunikacija izkrivljena, ko prehaja od investitorjev do projektnih vodij in izvajalcev, kar na koncu privede do zamud v časovnem načrtu in celo do finančnih izgub. V pomoč so številna komunikacijska orodja, kot so Zoom, Googlovi dokumenti in skupni diski, vendar drobljenje informacij na toliko različnih orodij le še poveča problem.

Za gradbene ekipe ni rešitve, ki bi se lahko primerjala z vrednostjo platform za upravljanje projektov s popolnoma integriranimi videokonferencami.

investitor

Z uporabo platform za vodenje projektov z integrirano videokonferenco lahko gradbene ekipe spremljajo vse dejavnosti in komunikacije skupaj z zapisi podatkov o projektu, namesto da bi za sklicevanje na slike, težave ali finančne podrobnosti uporabljale druge sisteme in orodja.

Integrirani videokonferenčni sistemi uporabnikom omogočajo, da sestanke zaključijo z jasnim načrtom ukrepov, tako da izdajo zapisnik sestanka, dodelijo naloge in sledijo vsem nadaljnjim ukrepom na eni osrednji platformi.

Planiranje

Ena od najzahtevnejših faz življenjskega cikla gradbenega projekta je še pred začetkom gradnje. V celotnem postopku načrtovanja je vključenih več deležnikov, ki izmenjujejo prispevke in povratne informacije o zasnovi, pogojih na gradbišču, dovoljenjih in drugem.

Z ustrezno programsko opremo in konferenčnim sistemom lahko inženirji, izvajalci, arhitekti in ekipe na gradbišču dobijo varen dostop za načrtovanje sestankov, pregledovanje vpogledov in izmenjavo povratnih informacij. Na ta način ima vsaka zainteresirana stran priložnost pomagati pri izpopolnjevanju strategije projekta.

planiranje

Integrirana komunikacijska orodja projektnim skupinam omogočajo, da vzpostavijo resnično povezan gradbeni ekosistem.

Integrirano upravljanje nalog

Z integrirano programsko opremo za sestanke je mogoče vse naloge dodajati in spremljati neposredno v sistemu, s čimer se izognemo nesoglasjem ali neskladjem, ki lahko spremljajo ustne dogovore. Člani ekipe lahko preprosto ustvarjajo sezname opravil, sledijo napredku, spremljajo dela in dodeljujejo vire. Poleg tega lahko ekipe z uporabo funkcij za obdelavo nalog, ki so prilagojene gradbeništvu, zmanjšajo število ponovnih del v življenjskem ciklu projekta.

Te specializirane aplikacije lahko centralizirajo zgodovino dejavnosti in ekipam omogočajo pregled visoko-prednostnih nalog ter analizo točk napak. Kombinacija integrirane videokonference in drugih orodij za upravljanje nalog predvideva težave in zagotavlja, da se projekt premika naprej, namesto da bi morale ekipe nenehno slediti svojim korakom in reševati težave.

Upravljanje tveganj

Gradbeništvo in poslovanje z nepremičninami že po naravi vključujeta ogromno tveganj, vložki pa so visoki. Pravzaprav so nepremičnine ključni vzrok za večje gospodarske zlome. Ključnega pomena je, da gradbeni strokovnjaki vlagajo v platforme za sodelovanje, ki centralizirajo vse projektne podatke v skupno podatkovno okolje, dostopno vsem deležnikom.

Z vsemi podatki, centraliziranimi v eni platformi, je mogoče zlahka opraviti celovite revizije in poiskati rešitve za napake pri pripravi proračuna, pomanjkanje razpoložljivih virov, težave z načrtovanjem in drugo.

gradbinec

Integrirana programska oprema za sestanke lahko zagotavlja funkcije zapisnikov sestankov, ki članom skupine pomagajo spremljati razprave, zainteresiranim stranem pa omogočajo enostavno revizijo dnevnikov za ugotavljanje ustreznih podatkov. S povečanjem preglednosti vseh strani ta funkcija močno prispeva k vzpostavljanju odnosov.

Poleg dnevnikov sestankov orodja za sestanke in sodelovanje članom ekipe omogočajo tudi nalaganje in sledenje vizualnih sredstev, ki jih lahko kot referenčno točko uporabi kateri koli član ekipe in na splošno izboljšajo vizualno poročanje o napredku.

Zmanjšanje izzivov, nesoglasij

Gradbeništvo je zapleten posel in tudi z najboljšim načrtovanjem na svetu se ni mogoče v celoti izogniti konfliktom in sporom. Ko se ti problemi pojavijo, lahko programska oprema za sestanke in spletno sodelovanje olajša razprave in pripomore k hitrejšim rešitvam.

Popolnoma integrirane funkcije, kot so dnevniki klepeta, zaščitene točke dostopa in dokumentacija, zmanjšujejo potrebo po uporabi več različnih orodij in virov informacij. Več članov ekipe lahko dostopa do istega zapisa informacij in si izmenjuje vpoglede za hitro reševanje težav.

Resnična povezljivost v vse bolj oddaljenem svetu.

Integrirana konferenčna orodja v platformah za upravljanje projektov so velik korak k združevanju projektnih skupin na gradbišču in v pisarni ter na kateri koli lokaciji na svetu.

Z omogočanjem dostopa do vseh razprav na sestankih in do projektnih zapisov ter njihove analize vsem članom ekipe in deležnikom bodo integrirani sistemi za sodelovanje povečali kakovost projektov, pospešili dobavne roke in povečali dobiček za vse udeležence.

profit

 

Vir članka:
constructionexec.com

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060