13.09.2022

Kaj je načrtovano preventivno vzdrževanje stavb?

Načrtovano preventivno vzdrževanje je vrsta preventivnega vzdrževanja, ki pomeni sistematičen pristop k vzdrževanju stavbe ali podaljšanju življenjske dobe zgradbe pred kakršno koli motnjo ali okvaro.

Preventivno vzdrževanje je lahko načrtovano ali nenačrtovano. Pri vzdrževanju stavb pa je načrtovano preventivno vzdrževanje najučinkovitejši pristop za ohranjanje učinkovitosti in celovitosti stanovanjskih in poslovnih nepremičnin.

Na kratko si bomo ogledali značilnosti strategij načrtovanega preventivnega vzdrževanja stavb.

Značilnosti načrtovanega preventivnega vzdrževanja

 • Načrtovano preventivno vzdrževanje je strategija preventivnega vzdrževanja, ki določa rešitev za vsako vprašanje vzdrževanja stavbe. Gre za dejavnost vzdrževanja, ki jo je treba načrtovat in dokumentirati. Cilj načrtovanega preventivnega vzdrževanja je določiti, “katera” naloga in “kako” bo ta naloga izvedena.
 • Učinkovito načrtovano preventivno vzdrževanje za stanovanjske in poslovne nepremičnine rešuje nepremičnino pred degradacijo in zagotavlja vrednost premoženja. Poleg tega se lahko brez učinkovitega načrtovanja preventivnega vzdrževanja manjše težave v nepremičnini spremenijo v draga popravila (strukturna popravila in vzdrževanje).
 • Cilj načrtovanega preventivnega vzdrževanja je zmanjšati izpade s tem, da so vsi viri, kot so delovna sila in rezervni deli, pripravljeni za odpravo težav pred okvarami. Poleg tega se pri vzdrževanju uporablja proaktivni pristop preprečitve, da bi majhne težave postale velike.
 • Načrtovanje preventivnega vzdrževanja varuje stanje stavbe in zagotavlja, da naložba ne propade, kar koristi najemodajalcu.
 • Načrtovanje preventivnega vzdrževanja pomaga tudi najemnikom, saj zmanjšuje morebitno slabitev ob koncu najemnega razmerja.
 • Načrti in kontrolni seznami načrtovanih preventivnih popravil se pripravijo in uvedejo glede na vrsto nepremičnine. Načrte preventivnega vzdrževanja spremlja predvsem upravljavec nepremičnine ali objekta.

Prednosti načrtovanega preventivnega vzdrževanja

Glavna prednost načrtovanega preventivnega vzdrževanja je, da identificira in obravnava težavo, preden se stanje poslabša. Dobro načrtovano in izvedeno preventivno vzdrževanje zmanjša stroške korektivnega vzdrževanja za 12 do 18 %.

Opomba: Korektivno vzdrževanje je vzdrževanje, ki se izvede, ko se je nekaj že pokvarilo ali je prišlo do okvare. Tukaj se izvedejo koraki za obnovitev sredstva v delovne pogoje.

Druge prednosti načrtovanega preventivnega vzdrževanja so:

 1. Pristop načrtovanega preventivnega vzdrževanja zagotavlja skladnost z zdravjem in varnostjo. Na primer, redni pregledi strehe zgradbe lahko preprečijo zrušitev ter dodatna tveganja za samo varnost.
 2. S pravilno izvedenimi aktivnostmi načrtovanega preventivnega vzdrževanja se lahko izognemo večjim nenačrtovanim popravilom.
 3. Strategije načrtovanega preventivnega vzdrževanja učinkovito uporabljajo delovno silo in proračun skozi celotno leto vzdrževanja.
 4. Pristop načrtovanega preventivnega vzdrževanja deluje v skladu z garancijskimi zahtevami proizvajalca.
 5. Povečuje vrednost nepremičnine z ohranjanjem in izboljšanjem sredstev.

streha

Načrtovano preventivno vzdrževanje: priprava urnika za leto

Razmislite, kako bo časovni načrt sestavljen za to leto. Načrtovano preventivno vzdrževanje stavb ali električne opreme je celovit sklop organizacijskih in tehničnih ukrepov, ki so tesno povezani z nadzorom in oskrbo. Velja za vse vrste popravil in se periodično izvaja po predhodnem načrtu. To prispeva k preprečevanju prezgodnje delne ali popolne obrabe opreme, nesreč. Vsi protipožarni sistemi so stalno pripravljeni.

planer

Načrtovano preventivno vzdrževanje je organizirano po sistemu, ki vključuje:

– tedensko tehnično popravilo,

– mesečna popravila,

– letno vnaprej načrtovano preventivno vzdrževanje.

Načrtovano preventivno vzdrževanje se vedno izvaja v strogem skladu z obstoječim letnim načrtom dela, ta vključuje vse mehanizme, ki so predmet tekočih ali večjih popravil. Pri pripravi tega urnika bodo uporabljeni standardi pogostosti vzdrževanja opreme. Vzeti so iz podatkov o vzdrževanju enot, ki jih je izdelal proizvajalec. Vsi obstoječi mehanizmi naprave so vpisani v urnik, ki navaja kratko informacijo o njih: število, standarde virov, kompleksnost toka ali remonta. Prav tako beleži informacije o najnovejših tekočih popravilih in dodatnih popravilih.

Kako načrtovati kontrolne sezname za načrtovano preventivno vzdrževanje?

Načrtovano preventivno vzdrževanje je mogoče načrtovati v koledarjih ali v programskih paketih, kot je računalniški sistem za upravljanje vzdrževanja (CMMS) ali programska oprema za upravljanje sredstev podjetja (EAM).

 

 

VIR: theconstructor

 

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060