09.02.2022

Kako lahko s pametno gradnjo dosežemo digitalizirane storitve in boljšo prihodnost?

Uporaba pametne tehnologije se je v zadnjem desetletju povečala, vrednost svetovnega trga pa se je več kot podvojila, s 43,4 milijarde dolarjev v letu 2017 na pričakovanih 91 milijard dolarjev v letu 2022. Od domače uporabe do integracije v večini gospodarskih sektorjev, od bančništva do nakupovalnih centrov je bila pametna tehnologija sprejeta oz. implementirana za izboljšanje izkušnje potrošnikov.

Gavin Bashar, generalni direktor podjetja Tunstall Healthcare (iz Velike Britanije), pa razpravlja o tem, zakaj je treba tehnologijo vključiti (že v fazi načrtovanja in specifikacij) tudi v zgradbe, ki nudijo oskrbo in zaščito tistim najbolj ranljivim ljudem (bolnišnice, domovi za ostarele, ustanove za ljudi s posebnimi potrebami…).

Digitalno omogočena prihodnost

Tehnologija ima ključno vlogo pri zagotavljanju storitev na inovativen način, pri čemer ljudi postavlja v središče odločanja in omogoča ponudnikom zdravstvenih in oskrbovalnih storitev, da usmerijo podporo tja, kjer je najbolj potrebna.

Uporaba pametne tehnologije za podporo ljudem je trenutno še vedno (pre)nizka, le-ta pa bi ljudem pomagala, da dlje živijo samostojno in bolj kakovostno. Relativno poceni sistemi za oskrbo na daljavo lahko pomagajo pri zmanjševanju in zamudah sprejemov v bolnišnico, zmanjšali pa bi tudi izgorelost vseh zdravstvenih delavcev (zdravnikov, medicinskih sester, negovalcev…).

Arhitekti in razvijalci imajo zato ključno vlogo, da skupaj prispevajo k tehnologiji, ki bi prihranila pri stroških in izboljšala življenja ranljivih uporabnikov teh storitev.

Treba je zagotoviti, da imajo stavbe tehnologijo integrirano že ob sami gradnji. Prepogosto se pametna tehnologija obravnava šele naknadno oz. v kasnejših fazah (ali celo pri obnovi), ne zamišlja se pa kot sistem, ki je lahko osrednjega pomena kot način bivanja, uporabe in dela v stavbi. Zato je pomembno, da koncept te tehnologije, ki bi v prihodnosti pomagala vsem, vključimo že pri začetni zasnovi (novo)gradnje.

Študija primera

Northampton Partnership Homes (NPH) in gradbeno podjetje Jeakins Weir sta pred kratkim sodelovala pri integraciji pametne tehnologije v nov inovativen stanovanjski razvoj, ki obsega osem dvojnih bungalovov (»dvojčkov«), ki bodo podpirali neodvisnost mlajših odraslih (18-25 let) z učnimi težavami in kompleksnimi potrebami.

Pametna tehnologija je bila integrirana v fazi načrtovanja razvoja, da bi zagotovila več podpore, osredotočene na osebe, in ponudila boljši vpogled v to, kako najbolje razporediti vire za zadovoljitev vseh (ali vsaj večine) potreb ljudi, ki tam živijo.

Sistem podpira uporabo senzorjev za daljinsko oskrbo in mobilne tehnologije, kot so detektorji padca, ki samodejno sprožijo opozorilo, če je potrebna pomoč. To omogoča oskrbo, kjer in kadar je potrebna, podpira pa neodvisnost, kadar ni potrebe po pomoči.

Naslednji koraki pri digitalizaciji v zdravstvu

Zdravstveni sistem, primeren za 21. stoletje, mora imeti v središču digitalne inovacije, ki jih sprejmejo arhitekti in komisarji. Ker inovativna tehnologija še naprej spreminja vse vidike sodobnega življenja, je vse več dokazov, ki kažejo na pozitiven vpliv, ki ga ima ta na naše zdravje in dobro počutje. Tam, kjer tega še ni storila, se bo digitalizacija dotaknila kotičkov zdravstvenega in socialnega varstva, kar pa bo seveda vplivalo ​​na naš način načrtovanja in gradnje.

Čeprav bo nova pametna tehnologija zahtevala znatno sodelovanje arhitektov in gradbincev, pa prinaša enkratno priložnost za izboljšanje in preusmeritev razmišljanja od reaktivnega k proaktivnemu modelu dostopa do storitev, ki lahko opogumi tiste najbolj ranljive ljudi in jim tudi omogoči, da njihova oskrba postane bolj inteligentna in prilagojena.

 

Vir:
Constructionmaguk.co.uk

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060