12.01.2022

Kje v tujini gradijo veliki slovenski gradbinci in inženirska podjetja?

Za slovenska gradbena podjetja je najpogostejša tuja destinacija Hrvaška, sledijo druge države z območja nekdanje Jugoslavije, nekaj gradbišč je še v vzhodni Evropi, Nemčiji in Veliki Britaniji.

Po podatkih Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala slovenska gradbena podjetja iz tujine dobijo okoli 15 % vseh letnih prihodkov. Gre za majhen delež, vendar ni presenetljiv, saj je gradbeni posel večinoma lokalen, tako da gradbinci (pa ne le v Sloveniji) ostajajo bolj na domačih tleh. Med gradbenimi podjetji sta tudi dve, ki se ukvarjata z inženiringom in ki v tujini delata več poslov kot klasični gradbinci ter ustvarita tudi večji delež skupnih prihodkov.

Inženirska podjetja nimajo lastne gradbene operative in tudi na domačih gradbiščih poiščejo verigo izvajalcev in podizvajalcev. So bolj prilagodljiva in imajo mogoče več izkušenj z organiziranjem del več različnih partnerjev. Vsi poudarjajo, da morajo pred nastopom na (tujih) trgih proučiti lokalno zakonodajo in tamkajšnje predpise. To je sicer dolgotrajen postopek, vendar je precej bolj naporno prilagajanje navadam delavcev, dobaviteljev in drugih sodelujočih pri gradnji.

PRI KATERIH GRADBENIH PROJEKTIH V TUJINI SO TOREJ SLOVENSKA PODJETJA?

7 največjih slovenskih gradbenih družb in 2 podjetji za inženiring so (delno) razkrili, kje gradijo svoje večje projekte v tujini. Pri njihovih projektih nas je zanimalo: država, lokacija, investitor in vrednost gradbenih del. Povedali so tudi, kdaj so začeli z gradbenimi deli in kdaj jih bodo predvidoma končali.

Riko

Podjetje Riko je lani na tujih trgih, predvsem na zahodnem Balkanu, ustvarilo nekaj več kot 40 % svojih prihodkov, letos načrtujejo, da jih bodo na tujih trgih ustvarili 53 %. Na vseh trgih, tam večinoma izvajajo okoljske in energetske projekte, se srečujejo z močno konkurenco in zahtevnimi razpisnimi pogoji. Kot inženiring podjetje v izvedbo gradbenih projektov poleg slovenskih vključujejo lokalne podizvajalce, s čimer lažje razumejo tamkajšnje posebnosti. Slovenska gospodarska diplomacija jim velikokrat odpira vrata, pripomore k boljšemu razumevanju razmer in pogojev za delovanje ter ponuja institucionalno podporo.

Projekt: The Lakes
Država: Velika Britanija
Lokacija: Cotswolds
Investitor: /
Vrednost gradbenih del: /
Začetek gradnje: 2006
Konec gradnje: še v izvajanju
Gradnja lesenih vil, do zdaj so jih zgradili 130

Projekt: Regijski center za ravnanje z odpadki zadarske županije
Država: Hrvaška
Lokacija: Zadar
Investitor: /
Vrednost gradbenih del: /
Začetek gradnje: 2019
Konec gradnje: 2023
Projektiranje in gradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki zadrske županije z zmogljivostjo 88 tisoč ton na leto. V sklopu centra so tudi odlagališče nenevarnih odpadkov, odlagališče inertnih odpadkov, transportni center, upravna zgradba in pripadajoča infrastruktura.

Projekt: Digitalna transformatorska postaja Mogilev 330 kV
Država: Belorusija
Lokacija: Mogilev
Investitor: /
Vrednost gradbenih del: /
Začetek gradnje: 2017
Konec gradnje: 2021
Obnova transformatorske postaje Mogilev 330. S tem je postala prva digitalna transformatorska postaja 330 kV/110 kV na svetu.

Projekt: Objekt za proizvodnjo bioplina in električne energije iz odpadnega blata
Država: Ukrajina
Lokacija: Lviv
Investitor: /
Vrednost gradbenih del: /
Začetek gradnje: 2020
Konec gradnje: 2023
Projektiranje in gradnja naprav za proizvodnjo bioplina. Iz proizvedenega bioplina bodo pridobivali toplotno in električno energijo.

Projekt: Čistilna naprava za pripravo pitne vode in rekonstrukcija črpalne postaje
Država: Ukrajina
Lokacija: Žitomir
Investitor: /
Vrednost gradbenih del: /
Začetek gradnje: 2018
Konec gradnje: 2022
Projektiranje in gradnja čistilne naprave za pripravo pitne vode: rekonstrukcija črpalk za distribucijo pitne vode v mesto, delna rekonstrukcija na črpalni postaji zajema iz reke Teteriv.

GH Holding

Podjetje GH Holding je v tujini lani ustvarilo 42 % svojih prihodkov, letos želijo ta delež povečati na 48 %. Poudarjajo, da je mednarodna konkurenca zelo močna in tehnološko zelo razvita, hitro se razvijajo tudi podjetja iz različnih držav. Predvsem v Srbiji, zelo dobro sodelujejo s slovensko ambasado v Beogradu, se za posle potegujejo še kitajska, ruska, avstrijska, grška, turška in italijanska podjetja, ki so na teh trgih prisotna precej dlje od njih, zato imajo določene konkurenčne prednosti.

Projekt: Klinični center Srbije
Država: Srbija
Lokacija: Beograd
Investitor: Ministrstvo za zdravje Republike Srbije
Vrednost gradbenih del: 95 milijonov evrov
Začetek gradnje: 2018
Konec gradnje: 2022
Gradnja novega in rekonstrukcija objekta (gradbena, obrtniška in instalacijska dela), gradnja 900 metrov dolge dostopne ceste, gradnja garaž, rekonstrukcija državnega centra PET in GAMMA, tehnični objekti.

Projekt: Klinični center Vojvodine
Država: Srbija
Lokacija: Novi Sad
Investitor: Ministrstvo za zdravje Republike Srbije
Vrednost gradbenih del: 29 milijonov evrov
Začetek gradnje: 2019
Konec gradnje: 2023
Gradnja novega in rekonstrukcija objekta (gradbena, obrtniška in instalacijska dela), gradnja novih povezovalnih koridorjev, tehnični objekti.

Projekt: Rečna luka Slavonski Brod
Država: Hrvaška
Lokacija: Slavonski Brod
Investitor: Rečna luka Slavonski Brod
Vrednost gradbenih del: 13,5 milijonov evrov
Začetek gradnje: 2019
Konec gradnje: 2021
Gradnja betonskega pomola, podvodni izkop, pristopna cesta, manipulativni plato, žerjavna proga, železniška infrastruktura.

Projekt: Center za mehansko-biološko obdelavo odpadkov Bikarac
Država: Hrvaška
Lokacija: Šibenik
Investitor: Bikarac, d.o.o.
Vrednost gradbenih del: 26,5 milijonov evrov
Začetek gradnje: 2019
Konec gradnje: 2022
Projektiranje in gradnja sodobnega centra za mehansko-biološko obdelavo odpadkov Bikarac v Šibeniku: glavni in pripadajoči podporni obrati, kompostarna, odlagališče nenevarnih odpadkov, nadstrešek za sprejemanje razsutih odpadkov, servisna cesta, sončna elektrarna, trafopostaja.

Projekt: Čistilna naprava Tomislavgrad
Država: Bosna in Hercegovina
Lokacija: Tomislavgrad
Investitor: občina Tomislavgrad
Vrednost gradbenih del: 2,5 milijona evrov
Začetek gradnje: 2021
Konec gradnje: 2023
Projektiranje in gradnja komunalne čistilne naprave s tehnologijo SBR (sekvenčni biološki reaktor), gradnja 1,1 kilometra dolge dostopne ceste.

Projekt: Centralna čistilna naprava Osijek
Država: Hrvaška
Lokacija: Osijek
Investitor: Vodovod Osijek, d.o.o.
Vrednost gradbenih del: 30 milijonov evrov
Začetek gradnje: 2021
Konec gradnje: 2023
Projektiranje in gradnja centralne čistilne naprave Osijek.

Pomgrad

V podjetju Pomgrad večino aktivnosti opravljajo na slovenskem trgu, trenutno v tujini izvajajo en projekt, in sicer na Hrvaškem, znan je bil njihov projekt gradnje stanovanjskih blokov na Švedskem, ki so ga končali predlani. V zadnjih dveh letih so ustvarili podoben delež prihodkov iz tujine (vrednosti niso izdali). Na vsakem tujem trgu najprej proučijo značilnosti in zakonitosti ter se jim prilagodijo. Nočejo posploševati, da ima konkurenca v tujini večjo podporo diplomatskih predstavništev in pristojnih organov, kot jih imajo slovenska podjetja, vendar se temu prilagodijo. Gradbeništvo je specifična in lokalna panoga, a imajo slovenska podjetja prednost na trgih, ki so jim kulturno in jezikovno bližje (države bivše Jugoslavije).

Projekt: Center za gospodarjenje z odpadki Bikarac
Država: Hrvaška
Lokacija: Šibenik
Investitor: Bikarac
Vrednost gradbenih del: 20 milijonov evrov
Začetek gradnje: 2020
Konec gradnje: še v izvajanju
Gre za več funkcionalno in tehnološko povezanih stavb ter naprav za obdelavo komunalnih odpadkov. Izvajajo ga z vodilnim partnerjem GH Holdingom in VGP Drava Ptuj.

Kolektor Koling in Kolektor CPG

Skupina Kolektor gradbeništvo, v kateri sta podjetji Kolektor Koling in Kolekto CPG, največje projekte v tujini gradi na Hrvaškem. Podobno kot pri Pomgradu tudi tukaj nismo izvedeli, kolikšni so bili v zadnjih dveh letih njihovi deleži prihodkov iz tujine. Zdaj izvajajo projekte, katerih vrednost gradbenih del za malenkost presega 180 milijonov evrov, projekti pa bodo končani letos ali drugo leto.

Projekt: Linijska aglomeracija mest Cres, Martinščica, Mali Lošinj in Veli Lošinj
Država: Hrvaška
Lokacija: otoka Cres in Lošinj
Investitor: /
Vrednost gradbenih del: 26,5 milijonov evrov
Začetek gradnje: /
Konec gradnje: 2023
Gradnja 17 kilometrov dolgega vodovodnega sistema, 18 kilometrov dolge kanalizacijske mreže, obnova ceste in rekonstrukcija črpališča.

Projekt: Sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadne vode na otoku Krk
Država: Hrvaška
Lokacija: otok Krk
Investitor: /
Vrednost gradbenih del: 44 milijonov evrov
Začetek gradnje: /
Konec gradnje: 2022
Gradnja novih kolektorjev kanalizacij, delna sanacija stare mreže kanalizacije, izdelava novih črpališč do čistilnih naprav ter obnova in novogradnja vodovodnega sistema po Krku.

Projekt: Rekonstrukcija prometnih površin in tirnic v tovorni luki – bazen Rijeka
Država: Hrvaška
Lokacija: Rijeka
Investitor: /
Vrednost gradbenih del: 35 milijonov evrov
Začetek gradnje: 2020
Konec gradnje: 2023
Rekonstrukcija prometnih površin, žerjavnih prog in tirnic, omrežja nizke, srednje in visoke napetosti ter telekomunikacijske mreže, rušitev skladišč in prenova odvodnjavanja ter vodovodne oskrbe.

Projekt: Gradnja državne ceste Škurinje – Luka Rijeka
Država: Hrvaška
Lokacija: Rijeka
Investitor: /
Vrednost gradbenih del: 75 milijonov evrov
Začetek gradnje: /
Konec gradnje: 2023
Gradnja državne ceste od Škurinj na reški obvoznici do zahodnega dela pristanišča Rijeka; tripasovni 1,25 kilometra dolg predor, dva viadukta, železniški podvoz in tri križišča.

GIC Gradnje

Družinsko gradbeno podjetje GIC Gradnje je lani na tujih trgih doseglo okoli 5 % prihodkov, letos načrtujejo nekoliko večji delež. V tujini gradijo na Hrvaškem, posle pri zasebnih investitorjih iščejo sami, prijavljajo se tudi na razpise javnih naročnikov.

Projekt: Gradnja in rekonstrukcija avtobusnega kolodvora
Država: Hrvaška
Lokacija: Slavonski Brod
Investitor: mesto Slavonski Brod
Vrednost gradbenih del: 3 milijone evrov
Začetek gradnje: 2020
Konec gradnje: 2021
Lansko leto končana avtobusna postaja ima tri tisoč kvadratnih metrov površin. Stavba je zgrajena iz jekleno-betonske konstrukcije, v kateri je okoli 300 ton jekla.

Projekt: Logistični center Rijeka
Država: Hrvaška
Lokacija: Rijeka
Investitor: Intereuropa
Vrednost gradbenih del: /
Začetek gradnje: 2021
Konec gradnje: 2022
Visokoregalno skladišče se gradi po sistemu “design and build”, kar pomeni, da gradbinec prevzame tudi projektiranje. Nosilno konstrukcijo bodo postavili iz prefabriciranih betonskih elementov. Objekt bo stal na lokaciji, kjer pihajo močni vetrovi.

Makro 5 gradnje

Gradbeno podjetje Makro 5 gradnje je lani na tujih trgih doseglo okoli 15 % prihodkov, letos pa predvsem zaradi lanskih krnitev investicij v turistične objekte pričakujejo nekoliko manjši delež. Zanje je zaradi bližine in znanja jezika zanimiva tudi Italija, slovenska gradbena panoga pa bi po njihovem mnenju lahko gradila še v Avstriji, na Madžarskem, v Nemčiji in Belgiji, pri čemer bi za vstop na te trge potrebovali pomoč državnih ustanov in diplomatskih predstavništev. V tem podjetju za trge držav iz nekdanje Jugoslavije pravijo, da so zanimivi, vendar se morajo razmere najprej stabilizirati.

Izpostavljajo, da se je treba na tujih trgih prilagoditi zakonodajam teh držav, navadam in jeziku lokalnih delavcev, tam je treba opraviti tudi vse nabave. Vodstveni kader na tujih gradbiščih je stalno zaposlen v tem podjetju, lokalno najemajo podizvajalce.

Projekt: Gradnja srednje šole v Umagu
Država: Hrvaška
Lokacija: Umag
Investitor: občina Umag
Vrednost gradbenih del: 3,1 milijone evrov
Začetek gradnje: /
Konec gradnje: 2021

CGP Novo mesto

CGP Novo mesto je poleg Slovenije prisoten še na nemškem in hrvaškem gradbenem trgu. Vrednost podpisanih pogodb znaša 60 milijonov evrov. Med večjimi projekti na tujem (na Hrvaškem) gradijo komunalno infrastrukturo v Zaboku, Zlatarju, Zaprešiču, Novigradu in Umagu. V Zadru gradijo športni center, v Munchnu pa dva stanovanjska kompleksa. Srednjeročno želijo okoli 20 % letne realizacije ustvariti na tujih trgih. V tujini posle pridobiva njihov oddelek za tuje trge. Pravijo, da je vsak trg specifičen. Pri vstopu na tuje trge je treba najprej spoznati lokalno zakonodajo, predpise s področja graditve ter zahteve s področja delovnega prava. Izvajanje gradbenih del in tehnologija pa sta precej primerljiva s slovenskimi gradbišči.

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060