15.06.2022

Postopek in dokumentacija za rušenje objekta

Velikokrat se zgodi, da na gradbeni parceli že stoji starejši objekt. V takšnem primeru se morate vprašati ali se bolj izplača rušitev ali obnova? Rušenje ali delno rušenje nikakor ni enostavno opravilo. Dokumentacija za rušenje objekta in pridobitev gradbenega dovoljenja sta šele prva koraka.

1. Kdaj se rušitev izplača?

Če ste kupili zemljišče, na katerem že stoji stari objekt, je ključno, da ste že pred investicijo preverili stanje starega objekta, njegovo primernost za sodobno bivanje ter stroške prenove primerjali s stroški rušitve in novogradnje.

Rušenje starih objektov je tako cenovno upravičeno, kadar cena prenove presega ceno postavitve novega objekta, so pojasnili v Modens d.o.o. Veliko ljudi pa se odloča tudi za delno rušitev ter postavljanje prizidkov. Za poseganje v konstrukcijo objekta, kamor spada tudi rušitev, obvezno potrebujete gradbeno dovoljenje z ločenim elaboratom rušitve. Kadar načrtujete novogradnjo, se lahko elaborat rušitve nahaja znotraj projektne dokumentacije za novogradnjo.

2. Storitve in postopek rušenja

Rušenje je zelo širok pojem, ki obsega številne storitve. Lahko gre za manjše rušitve oz. rušitve znotraj objektov. Takšen primer je na primer rušitev predelnih sten ali preboj nosilnih sten. Po obsegu večje je delno rušenje objektov, kot je rušenje prizidkov, rušenje etaže, rušenje konstrukcije, odkrivanje strehe, rušitev terase in drugih delov objekta. Večje rušitve pa zajemajo rušenje hiše, rušenje večjih objektov, rušenje dimnikov in druge zahtevne posege. Glavna stvar pri rušenju objektov je zagotovitev varnosti, saj gre za izredno nevarno opravilo.

Rušitev vedno prepustite strokovnjakom z ustreznimi izkušnjami in opremo. Rušitev lahko poteka ročno, za manjše rušitve, ali s pomočjo težke gradbene mehanizacije. Za ustrezno rušitev je potreben izračun statike, ki ga pripravi inženir. Najprej se objekt izprazni in se izklopi vse inštalacije (vodo, elektriko, plin). Rušenje nato poteka od zgornjih nadstropij proti spodnjim: odkritje strehe, odstranitev ostrešja, rušenje predelnih sten, rušenje medetažnih plošč, rušenje nosilnih sten in nazadnje še temeljev. Po rušenju pa je potrebno deponirati odpadni material.

Rušenje objektov vedno poteka od zgoraj navzdol.

3. Odvoz materiala

Pri rušenju nastajajo velike količine odpadnega gradbenega materiala. Na gradbišču mora biti predviden varen prostor za začasno deponijo. Na voljo imate dve možnosti. Prva možnost je odvoz gradbenega materiala na ustrezno deponijo, kjer se predela in iz njega ustvari novo surovino, ki je lahko do določene mere spet uporabna.

Druga možnost pa je predelava na sami lokaciji, če le to dopušča prostor na parceli, in seveda ponovna uporaba za poravnavo in utrditev terena na parceli, če gradbeni material ni okolju nevaren. S tem lahko dvignete določene predele zemljišča in omogočite lažje odtekanje vode skozi drenažno plast. Material, ki ga predelate, lahko uporabite na obstoječi parceli in je koristen tudi za zasipe temeljev in nosilne nasipe spodnjih ustrojev.

Lahko pa se z izvajalcem dogovorite, da material po potrebi pripelje nazaj, ko je le ta bil predelan na deponiji.

Kakšna je cena rušitve objekta (recimo hiše)?

Cena rušitvenih del povprečne enodružinske hiše je odvisna od marsikaterih dejavnikov. Med prvi dejavnik sodi velikost in konstrukcijska sestava objekta za rušenje. Cena rušitve je poleg hiše odvisna tudi od lokacije parcele, pri kateri se upošteva teren, brežina in hrib. Vse to so dejavniki, ki na koncu lahko povečajo celotne stroške rušitve hiše.

Pri stroških rušitve hiše lahko nekaj prihranimo na račun konstrukcijske sestave hiše, saj se lahko gradbeni material uporabi za morebitno nasutje, morebitno podporo zemljine in podobno. Že na začetku pa se priporoča, da se posvetujete in povprašate pri lokalnih izvajalcih, ki imajo posledično manj prevoznih stroškov, obenem pa dobro poznajo gradbišča v neposredni okolici, pri katerih se potrebuje gradbeni material. Na ta način se izognete plačilu stroškov za javno, trajno deponijo.

Povprečna cena rušenja objekta z gradbeno mehanizacijo, vključno z odvozom na deponijo, je med 60 in 80€/m2. Tako vas bo rušitev enodružinske hiše, velikosti 120 m2, skupaj z odvozom gradbenega materiala stala približno 8. 500€.

Cene za rušitev hiše se na splošno gibljejo med 6. 500 in 16. 500€, odvisno od velikosti hiše, gradbenega materiala, lokacije, izvajalca in podobno. V navedeno ceno spadajo hiše velikosti od 100 do 200 m2.

 

Vir:

constructionbuilding.com

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060