15.03.2023

Preverite potresno ogroženost stavbe

Slovenija sodi med potresno zmerno ogrožena območja. Zgodovinski podatki kažejo, da so potresom najbolj izpostavljeni kraji, ki ležijo na osi jugovzhod–severozahod, od Krškega polja prek Posavja in Ljubljane ter čez Idrijsko-Cerkljansko do meje z Italijo v severnem Posočju. Najmanj ogrožena sta slovenska Istra in Pomurje.

Potresna ogroženost

Seizmologi navajajo, da katastrofalnih rušilnih potresov z magnitudo nad 7 na območju Slovenije ni pričakovati. Za primerjavo, potres, ki je februarja 2023 prizadel jugovzhod Turčije in sever Sirije, je imel magnitudo 7,8.

Najmočnejši potres, ki se je zgodil na območju Slovenije, je idrijski potres iz leta 1511 z magnitudo 6,8. Ljubljanski potres iz leta 1895 je imel magnitudo 6,6, potres v zgornjem Posočju leta 1998 pa 5,6.

Katere stavbe so v Sloveniji najbolj ogrožene?

Pred potresom v Skopju 26. 3. 1963 so bila pravila protipotresne gradnje v tedanji skupni državi praktično neobstoječa. Skopski potres je nato spodbudil temeljito prenovo predpisov za varno gradnjo v Jugoslaviji, del katerih so bile tudi poostrene zahteve glede potresne varnosti. Zaradi tega na splošno velja, da so stavbe, projektirane in zgrajene po letu 1964, potresno varnejše, medtem ko je potresna varnost stavb, zgrajenih pred tem, lahko vprašljiva.

Vprašljiva je lahko tudi potresna varnost nekaterih individualnih stanovanjskih stavb, ki so se v sedemdesetih in osemdesetih množično gradile v lastni režiji in s sosedsko pomočjo, saj pri tovrstni gradnji večinoma ni bilo strokovnega nadzora, tipski načrti so se po potrebi prilagajali, svoje pa je lahko dodalo tudi varčevanje pri materialih.

Za najbolj ranljive sicer veljajo višji stanovanjski bloki in stolpnice, projektirane pred letom 1964 s pomanjkljivimi ali celo neobstoječimi armirano-betonskimi vezmi. Največ takšnih je v Ljubljani, pri čemer je še posebej ogroženih 15 stolpnic:

 • Štefanova ulica 15, leto izgradnje 1960,
 • Cigaletova 7, leto izgradnje 1962,
 • Pražakova ulica 6, leto izgradnje 1962,
 • Rozmanova ulica 2, leto izgradnje 1960,
 • Hrvatski trg 2, leto izgradnje 1962,
 • Sketova 6, leto izgradnje 1964,
 • Grablovičeva 36, leto izgradnje 1965,
 • Streliška 1, leto izgradnje 1961,
 • Streliška 3, leto izgradnje 1962,
 • Streliška 5, leto izgradnje 1963,
 • Streliška 27a, leto izgradnje 1959,
 • Hudovernikova 13, leto izgradnje 1960,
 • Hudovernikova 2, leto izgradnje 1960,
 • Hudovernikova 4, leto izgradnje 1961,
 • Hudovernikova 8, leto izgradnje 1960.

Še dva pomembna mejnika: 1981 in 2008

Leta 1981 so bili sprejeti posodobljeni predpisi o potresno varni gradnji, ki so uveljavili še strožje zahteve. Za stavbe, projektirane in zgrajene po tem letu, velja, da so ustrezno potresno odporne. To sicer ne pomeni, da v primeru močnejšega potresa na njih ne bo poškodb, je pa zelo majhna verjetnost, da bi se delno ali v celoti porušile.

Najnovejši predpisi o protipotresni gradnji so bili sprejeti leta 2008, od tedaj je obvezna tudi uporaba standarda EC8. Sestavni del predpisa je tudi seizmološka karta, ki prikazuje potresno ogroženost posameznih območij.

Potresna ogroženost

Ocenite potresno ogroženost svoje stavbe

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razvila spletno aplikacijo POTROG, s katero lahko vsakdo izdela samooceno potresne ranljivosti stavbe.

Gre za interaktivni vprašalnik, katerega rezultati dajejo okvirno informativno oceno verjetnosti za posamezno kategorijo poškodovanosti stavbe pri potresu dane intenzitete.

Spletno aplikacijo z vprašalnikom najdete na http://potrog2.vokas.si/OceniSvojoStavbo.

 

Viri:

ljubljana.si/assets/Uploads/MOL-20-06-2018-Lutman.pdf

zag.si

sos112.si

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060